A valóban energiahatékony adatközpont a zöld hosting alapja

A zöld hosting szolgáltatás és a zöld adatközpont.Egyes hatóságok, (különösen az USA-ban) aggodalommal figyelik az adatközpontok növekvő energiafogyasztását. Nem csak az áramfogyasztás mértékének növekedése ijesztő, de az ezzel járó meddő teljesítmény vagyis a "pazarlás" is.

Az NRDC (nemzeti nyersanyag-forrást védő hivatal)legutóbbi tanulmánya szerint az adatközpontok összesített éves fogyasztása a 90 milliárd kilowatt-órát is meghaladja, 2020-ra pedig a jelenlegi trendek alapján el fogja érni a 140 milliárd kilowatt-órát!

Arányaiban a legtöbb elektromos áramot a kis és közepes adatközpontok használják fel, melyekre egyébként is jellemző, hogy a hatásfokuk messze van az optimálistól.

A nagyobb multicégek adatközpontjai, úgy mint Apple, Facebook, Google stb. a legnagyobb fogyasztók, de elsősorban gazdasági (én némi PR) megfontolások alapján igyekeznek növelni az adatközpontok hatásfokát. Elsősorban optimalizálással és megújuló energiaforrások alkalmazásával igyekeznek lekerülni a nagy globális széndioxid-kibocsátó és erőforrás-pazarló vállalatok listájáról.

Egyébként is az energia globális szinten stratégiai fontosságúvá vált napjainkra és kétségtelen, hogy a megújuló erőforrások azok amelyekre nagy biztonsággal lehet számítani minden körülmények között. Ezt sajnos javarészt eddig csak a nagy multinacionális vállalatok ismerték fel és alkalmazzák is energiagazdálkodásuk kialakításánál.

Zöld Hosting megvalósítása napjainkban és a jövőben

Jelenleg a legtöbb hosting szolgáltatást nyújtó adatközpontról elmondható, hogy mind a kihasználtság, mind pedig a hatékonysággal kapcsolatos beállítások nem kifejezetten optimálisak.

A hatásfok mérése vagy az ezzel kapcsolatos számítási módszerek sem tisztázottak. Objektív mérőszámokról így nehéz beszélni. Márpedig a zöld hosting, vagy zöld adatközpont fogalmakhoz kell hogy társuljanak az összehasonlíthatóság alapját jelentő mérőszámok.

Nyilván a problémák felvetése és megoldásuk szükségessége el fogja érni azt a szintet amikor különböző hatósági előírások és minősítési módszerek kerülnek bevezetésre. Az adatközpontok fejlődése/fejlesztése tehát a törvények által is motiválva lesz.

A hatásfokkal kapcsolatos adatok átláthatósága és összehasonlíthatósága pedig ki fogja élezni a piaci versenyt.

A zöld adatközpont elektromos hálózata hatékonyabb kell, hogy legyen.

Ki tudja, talán a energia-hatékonyabb adatközpontok különféle támogatásokra, kedvezményekre is pályázhatnak, illetve a kevésbé versenyképesek talán pont a hatékonyságuk javításához kaphatnak majd segítséget?

A jövőben sosem lehetünk biztosak, de az tény, hogy számos gyártó már most nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleit tájékoztassa pl. a nagyobb hatásfokú tápegységek stb. előnyeiről.

Egy-egy szerver megvásárlásánál pedig egyre fontosabb kérdéssé vált a várható üzemelési költségek tisztázása. A zöld hoszting akkor válik valóban "zölddé", ha egyrészt az áramtermelésbe magújuló energiaforrások vannak bevonva, lehetőleg minél nagyobb, vagy akár 100%-os arányban, másrészt a megtermelt zöld energiát a lehető legjobb hatásfokkal kell felhasználni.

A zöld hosting megújuló energiaforrásokra eze belül a napenergiára is épít.

Ezek után belátható, hogy mennyire fontos az adatközpontok áramfogyasztásának csökkentése, mert nem csak a pénzügyi számítások igazolják ezt, hanem az élhető környezetünk iránt érzett felelősség is megköveteli.